Asset Performance Management 4.0

0 out of 5

 32,50

In deze uitgave Asset Performance Management 4.0, die is bedoeld voor HO-studenten en managers op elk niveau in een organisatie, wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de mogelijkheden, valkuilen en uitdagingen van de zeer dynamische 4.0-ontwikkelingen. De aanpak moet dan ook integraal, proactief en ook profijt-gedreven zijn.

Auteur: Ir. T.M.E. Zaal
ISBN: 9789491764608
Pagina’s: 264
Druk: 1e

Beschrijving

Over het boek

Asset Performance Management wil zeggen dat er wordt nagegaan aan welke eisen alle assets van een organisatie moeten voldoen, in die zin dat zij voldoende bijdragen aan de continuïteit. 4.0 staat voor de vierde industriële revolutie, na stoom, stroom en massaproductie zijn het nu de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data, die de toon gaat zetten.

Door de komst van spotgoedkope intelligente sensoren van allerlei makelij is het mogelijk geworden allerlei processen en apparaten zeer dynamisch te koppelen, te volgen, te corrigeren en te besturen. Dit heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van alle dag en ook voor het besturen van de grote hoeveelheden data, die door deze sensoren beschikbaar komen. De vraag is welke informatie moeten deze data dan kunnen leveren en op welk tijdstip. Deze ontwikkelingen gaan ook doorwerken op alle processen die in een organisatie een rol spelen, zowel op die van de ‘werkvloer’ als op die van ‘kantoor’. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van Predictive Maintenance in het onderhoud waar met data en AI-technieken het onderhoud van fysieke assets kan worden geoptimaliseerd.

Kern van dit boek is welke informatie hebben we minimaal nodig om het voortbestaan van het bedrijf of organisatie te kunnen garanderen. Daarom is het van belang te weten of de bestaande ICT-structuur van de organisatie in staat is om adequaat in te spelen op deze ontwikkeling. Welke data zijn hiervoor nodig, met welke kwaliteit, hoe slaan we deze op, hoe kunnen ze worden gebruikt en welke rol gaat AI hierin spelen? Het is duidelijk dat managers van alle lagen in een organisatie zich de vraag moeten stellen hoe om te gaan met deze grote uitdagingen. Van groot belang is ook te weten hoe medewerkers op deze ontwikkelingen gaan reageren, omdat deze grote veranderingen in de organisatie zullen gaan veroorzaken. Hierbij speelt ook de bedrijfscultuur een rol.

Vanaf het begin moet duidelijk zijn dat 4.0 een zakelijke aangelegenheid is, dus het is zaak om gelijk al een aantal heldere eisen en doelen te formuleren en deze gedurende de rit regelmatig te toetsen en eventueel aan te passen. De vereiste performances van onze assets staan hierbij voorop.

In deze management guide, die bedoeld is voor HO-studenten en managers op elk niveau in een organisatie, zal een zo compleet mogelijk beeld worden geschetst van de mogelijkheden, valkuilen en uitdagingen van de zeer dynamische 4.0 ontwikkelingen. De aanpak moet dan ook integraal, proactief en ook profijt-gedreven zijn.

 

 

1. Wordt “4.0” de droom van managers of een nachtmerrie?

2. Wat is Industrie 4.0?

3. Waar komen we 4.0 al tegen?

4. Wat is bij Asset Performance Management en 4.0 van belang?

5. Netwerken, besturingen en sensoren

6. Datacollectie, opslag, kwaliteit en verwerking en Artificial Intelligence (AI)

7. Storingen installatie en 4.0

Tussenstand, een moment van bezinning

8. De huidige organisatie en 4.0-vereisten

9. Hoe kan de 4.0-transitie worden aangevlogen?

Nawoord

Literatuur

Bijlagen

Index