Privacy- en cookieverklaring

Home » Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Syntax Media

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Syntax Media gebruikt, verzamelt en verwerkt van klanten en bezoekers van de website. Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers en wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens zorgvuldig. Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking nemen wij technische en organisatorische maatregelen.
Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Syntax Media, Spoetnik 20, 3824 MG Amersfoort.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Voor de verwerking van uw bestelling hebben we uw naam, eventueel bedrijfsnaam/naam van de opleiding, e-mailadres, postadres, factuuradres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden van uw bestelling. We geven uw gegevens ook aan anderen voor de afhandeling en bezorging van uw bestelling. Tevens hebben wij uw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Syntax Media gelden.

Daarnaast zullen we u per mail informeren over onze eigen producten of diensten die verband houden met een door u aangekocht product of dienst, of wanneer u een docentexemplaar hebt aangevraagd.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

U heeft het recht tot inzage, aanpassing of het wissen van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek indienen via info@syntaxmedia.nl.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@syntaxmedia.nl.

Cookies

Syntax Media maakt op de website gebruik van cookies. De informatie die door middel van cookies wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Voor functionele doeleinden: om het bestellen op de website mogelijk te maken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden.

Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website te analyseren.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat wij weten welke (onderdelen) populair zijn. De op basis van het bovenstaande verzamelde informatie is geheel anoniem.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van een website gebruik maken.

Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31-3-2022

 

Auteursrecht

Alle informatie in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, audio- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden et cetera) op deze website is eigendom van Syntax Media, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Niets van de informatie op deze website en op websites die horen bij onze producten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige werkwijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Syntax Media.

Syntax Media heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze website of op websites die horen bij onze producten, zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij om contact op te nemen met ons zodat het materiaal kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Contactgegevens

Syntax Media
Spoetnik 20
3824 MG Amersfoort
Tel. 06 – 53 62 92 95
info@syntaxmedia.nl

Kamer van Koophandel: 09112543
BTW-nummer: NL 8092.16.772.B01