Asset Performance Management 4.0

In deze uitgave, die is bedoeld voor HO-studenten en managers op elk niveau in een organisatie, wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de mogelijkheden, valkuilen en uitdagingen van de zeer dynamische 4.0 ontwikkelingen. De aanpak moet dan ook integraal, proactief en ook profijt-gedreven zijn.

This revised, fifth edition of Practical Radiation Protection provides insight into the hazards of applying ionising radiation and the practical methods to control these hazards. The book is a translation of the ninth edition of Praktische Stralingshygiëne (2022), with some corrections to the Dutch text.

Uitgelichte boeken

Bekijk onze boeken per categorie

Spoetnik 20

3824 MG Amersfoort

Nederland