Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos

0 out of 5

 72,50

Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos is het eerste Nederlandstalige boek over configuratiemanagement. Het behandelt CM in breedste zin van het woord. De kernprocessen van CM evenals de implementatie ervan worden uitgebreid belicht. Ook komen thema’s aan de orde waarin CM een rol van betekenis kan spelen, waaronder: compliance, contracten en de Extended Enterprise. Tevens wordt besproken wat CM kan betekenen voor de vakgebieden bouw & constructie, softwareontwikkeling, kennismanagement en maintenance.

Auteur: Ir. R.J.B. Reefman
ISBN: 9789491764561
Pagina’s: 354
Druk: 1e
(Deze uitgave is eerder verschenen bij Maj Publishing onder ISBN 9789079182510)

Beschrijving

Over het boek

Organisaties werken continu aan het verbeteren van hun producten en services, zowel tijdens de ontwikkeling als in de gebruiksfase. Eisen wijzigen en leiden tot aanpassingen van het product of de service. Wijzigen kan een complex proces zijn waarbij het nodige fout kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van alle documentatie (datasets).

Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos beschrijft hoe je een wijzigingsproces inricht, zodanig dat alle datasets gedurende de gehele lifecycle van het product of de service betrouwbaar blijven. Betrouwbaar houdt in dat alle bij het product en de service betrokken datasets te allen tijde coherent zijn met elkaar. Binnen dit proces kun je wijzigingen zodanig uitvoeren dat het alleen om verbeteringen gaat en dat correctieve acties niet meer nodig zijn.

De ruggengraad van het wijzigingsproces is de configuratie. De configuratie is een hiërarchische itemstructuur met datasets en bevat alle informatie over het product of de service. Configuratiemanagement (CM) is het managen van deze structuur gedurende de levensduur van het product of de service. Een configuratie heb je nodig om bij een wijziging van een item (productonderdeel) te bepalen wat de consequenties zijn, en welke andere items en datasets daardoor ook wijzigen. Met een goed ingericht CM-systeem zijn de antwoorden op deze vragen altijd te geven en worden chaotische situaties voorkomen.

Configuratiemanagement is van belang voor organisaties die producten ontwikkelen en/of services leveren en deze continu (willen) verbeteren. Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos is geschreven vanuit een industrieel perspectief, maar bedoeld voor het management van alle organisaties die continu willen verbeteren, met inbegrip van de overheden. Ook businessarchitecten kunnen met dit boek hun voordeel doen.

Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos is het eerste Nederlandstalige boek over configuratiemanagement. Het behandelt CM in breedste zin van het woord. De kernprocessen van CM evenals de implementatie ervan worden uitgebreid belicht. Ook komen thema’s aan de orde waarin CM een rol van betekenis kan spelen, waaronder: compliance, contracten en de Extended Enterprise. Tevens wordt besproken wat CM kan betekenen voor de vakgebieden bouw & constructie, softwareontwikkeling, kennismanagement en maintenance.

 

Deel 1 Inleiding tot configuratiemanagement

1. De uitdaging van een ontwikkelingsproces: specificeren, terugkoppelen en wijzigen
2. Problematiek, oorzaken en gevolgen
3. Configuraties herkomst en nut
4. De ontwikkeling van configuratiemanagement: van begin tot digital twin

Deel 2 Configuratiemanagement voor product en service

5. CM2-ontwikkelingsproces
6. Vrijgaveproces
7. Wijzigingsproces voor datasets
8. Verificatieproces
9. Recordmanagement en datamanagement
10. De configuratie voor de organisatie, inkoop en proceskwaliteit

Deel 3 Enkele verdiepingen van de theorie uit deel 2

11. CM en compliance
12. CM en Concurrent Engineering
13. Digital twin en digital thread
14. CM en contracten
15. CM en het Integraal Product Model
16. CM en de Extended Enterprise

Deel 4 Toepassingen

17. CM in Bouw en Constructie
18. CM in softwareontwikkeling
19. CM in kennismanagement
20. CM in onderhoud, reparatie en revisie
21. CM en Operational Excellence

Deel 5 Onderzoek en implementatie

22. Doelstellingen en meten
23. CM2-implementatie

Deel 6 De blik gericht op de toekomst

24. CM in de toekomst

Nawoord

Begrippenlijst

Referenties

Index

Drieluik Configuratiemanagement

Let op: de gegevens aan het eind van dit artikel zijn onjuist. Het boek Configuratiemanagement heeft ISBN 9789491764561 en is te bestellen bij Syntax Media en via de reguliere boekhandel.

Configuratiemanagement is een essentieel onderdeel van Systems Engineering.

Heeft u als opleiding behoefte aan een gastcollege voor uw studenten over dit onderwerp?

Mailt u ons dan op info@syntaxmedia.nl en wij brengen u in contact met onze auteur ir. Rob J.B. Reefman.