Statistiek, validatie en meetonzekerheid

0 out of 5

 62,00

Dit boek bevat alle statistische basistechnieken voor het laboratorium en verschaft een laboratoriummedewerker de hulpmiddelen voor een juiste toepassing van de statistische technieken die nodig zijn in het werkproces.

Auteur: Dr. J.W.A. Klaessens
ISBN: 9789491764509
Pagina’s: 320
Druk: 5e (2021)

Beschrijving

Over het boek

Er is veel plaats ingeruimd voor praktijkvoorbeelden, waarbij de verschillende soorten laboratoria aan bod komen. Met zijn benadering vanuit de laboratoriumpraktijk en aandacht voor begripsvorming en onderbouwing, is Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium ook zeer geschikt voor toepassing in het onderwijs.

Alle statistische technieken die in het boek aan bod komen, kunnen met Excel worden berekend. Eerst waren deze uitgewerkt in een apart boek, maar in deze vijfde druk in full colour zijn de statistische functies van Excel geïntegreerd.
In de tekst zijn de Excel-onderdelen met kleur gemarkeerd, zodat zij gemakkelijk zijn terug te vinden.

In hoofdstuk 2 tot en met 6 worden de statistische basistechnieken behandeld: spreiding, statistische verdelingen, toetsen, regressierekening, variantieanalyse en bemonsteringstechnieken. De Excel-functies komen vooral in deze hoofdstukken aan de orde.
In hoofdstuk 7 tot en met 11 worden de statistische technieken op het laboratoriumproces toegepast: kwaliteitscontrole, methodevalidatie, robuustheidsonderzoek, meetonzekerheid en methodenvergelijking.

Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium bevat ten slotte een uitgebreide inhoudsopgave, een register, tabellen en samenvattingen per hoofdstuk.

 1. Inleiding
 2. Spreiding in analyseresultaten
 3. Hulpmiddelen voor het nemen van beslissingen
 4. Kalibreren met regressierekening
 5. Toepassing van variantieanalyse
 6. Bemonsteren
 7. Kwaliteitscontrole
 8. Validatie van analysemethoden
 9. Proefopzetten voor methodenontwikkeling en robuustheidsonderzoek
 10. Meetonzekerheid
 11. Hulpmiddelen voor vergelijking en ontwikkeling van analysemethoden

Andere suggesties…