Chemometrie

0 out of 5

 54,50

Door toepassing van chemometrische technieken kan de kwaliteit van chemisch onderzoek worden verbeterd en kan er meer informatie worden verkregen uit de grote hoeveelheden data die tegenwoordig door moderne analyse-instrumenten in de laboratoria worden gegenereerd.

Auteur: Dr. dr. J.P.M. Andries
ISBN: 9789491764332
Pagina’s: 412
Druk: 4e (2019)

Beschrijving

Over het boek

Sinds het verschijnen van de voorgaande drukken van dit boek hebben er belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden in de chemometrie waar in deze geheel herziene uitgave op is ingespeeld door actualisering van bestaande onderwerpen en met de introductie van nieuwe onderwerpen. Het boek is geschreven voor studenten in het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en voor afgestudeerden in de beroepspraktijk die chemometrische technieken toepassen.

Lineaire regressie en univariate kalibratie zijn nu geïntegreerd. Methodevalidatie is gericht op de validatie binnen één laboratorium omdat gebruikers daar het meeste mee te maken zullen krijgen. Bij het onderwerp experimentele optimalisering worden de fundamenten van de meest toegepaste designs en sequentiële en simultane optimaliseringstechnieken beschreven.
Door de toepassing van moderne instrumentele analysetechnieken in de laboratoria is multivariate data-analyse voor de chemometrie een belangrijk toepassingsgebied geworden. Daarom zijn nieuwe hoofdstukken geschreven over de ontwikkeling van multivariate modellen voor patroonherkenning en voorspelling van afhankelijke variabelen in nieuwe monsters met Multivariate Lineaire Regressie, Principale Componenten Analyse, Principale Componenten Regressie en Partial Least Squares.

De nadruk ligt op veelgebruikte technieken die zich bewezen hebben. Het boek is onafhankelijk geschreven van specifieke software. Het boek bevat ook opgaven.

 1. Inleiding
 2. Beschrijvende statistiek
 3. Signaalbewerking
 4. Lineaire regressie en kalibratie
 5. Bijzondere regressietechnieken
 6. Interne methodevalidatie
 7. Experimentele optimalisering
 8. Sequentiële optimalisering
 9. Simultane optimalisering en experimentele designs
 10. Multivariate data-analyse
 11. Clusteranalyse
 12. Multivariate modellering
 13. Meervoudige Lineaire Regressie
 14. Principale Componenten Analyse
 15. Partial Least Squares
 • Bijlagen
 • Antwoorden opgaven
 • Referenties
 • Register

Andere suggesties…