Elementaire chemische thermodynamica

0 out of 5

 44,00

Dit boek maakt beginners enigszins vertrouwd met thermodynamische begrippen.

Auteur: E. Brian Smith
ISBN: 9789077423233
Pagina’s: 196
Druk: 1e

Beschrijving

Over het boek

Chemische thermodynamica is in wezen een toegepast vak dat verbanden legt tussen grootheden die in het laboratorium worden gemeten. Dit boek is niet bedoeld als een formeel leerboek voor thermodynamica. De opzet van het boek is om de beginners vertrouwd te maken met thermodynamische begrippen en ze de thermodynamische betrekkingen te leren die ze later in het laboratorium zullen gebruiken.

Veronderstelde voorkennis

Aangenomen wordt dat de student de grondbeginselen van de natuurkunde heeft gehad en (elementaire) kennis heeft van de begrippen potentiële en kinetische energie, arbeid, warmte, temperatuur en ideale gassen en dat hij iets weet van differentiaalrekenen.

  1. Inleiding
  2. Energie
  3. Entropie en evenwicht
  4. Evenwicht in chemische systemen
  5. Bepaling van thermodynamische grootheden
  6. Ideale oplossingen
  7. Niet-ideale oplossingen
  8. Thermodynamica van gassen
  9. De moleculaire grondslag van de thermodynamica

Andere suggesties…