Ir. Rob J.B. Reefman

Home » Profiles » Ir. Rob J.B. Reefman

Ir. Rob J.B. Reefman (1946) werd opgeleid als elektrotechnisch ingenieur aan de Universiteit van Eindhoven. Hij begon zijn carrière bij een bedrijf dat elektrisch schakelmateriaal ontwikkelde en produceerde. In 1984 stapte hij over van elektrische apparatuur naar de lucht- en ruimtevaart. Daarna startte hij begin jaren negentig een adviesbureau en ontwikkelde, voortbordurend op ontwikkelingen binnen de vliegtuigbouwindustrie, het IPM (Integraal Product Model). Dit is een concept voor gelijktijdige engineering van verschillende disciplines binnen een enkel digitaal model beheerd binnen een federale Product Lifecycle Management omgeving (PLM). Hij is opgeleid als Six Sigma Black Belt.

Na 2001 ligt de focus sterk op consultancy en diensten op het gebied van configuratiemanagement en kwaliteit binnen organisaties in de sectoren industrie, bouw/constructie en onderhoud. Vanaf 2005 wordt hierbij steeds het concept van CM2 als leidraad gebruikt.

Na 2011 is het werkterrein uitgebreid met kennismanagement. De kern hiervan is hergebruik van kennis en innovatie binnen organisaties. Hierbij is tevens een essentiële relatie gelegd tussen kennis- en configuratiemanagement.

Boeken van Ir. Rob J.B. Reefman

Configuratiemanagement

Alle auteurs

Bekijk alle auteurs