Kankerverwekkende stoffen en hun CMR-profiel

0 out of 5

 39,50

In dit boek wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat een kankerverwekkende stof is en wanneer een stof kankerverwekkend (carcinogeen) wordt genoemd.

Auteur: Jos Zawierko
ISBN: 9789491764493
Pagina’s: 162
Druk: 1e (2021)

Beschrijving

Over het boek

Kankerverwekkende stoffen zijn overal, vaak zonder dat we ons dat bewust zijn: op het werk, tijdens hobby en spel, tijdens het tanken van benzine, bij het eten van voedsel en zelfs buiten bij het inademen van lucht die fijnstof of verbrandingsgassen van het verkeer bevat.

In Kankerverwekkende stoffen en hun CMR-profiel wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat een kankerverwekkende stof is en wanneer een stof kankerverwekkend (carcinogeen) wordt genoemd.

CMR-profiel

De auteur besteedt aandacht aan het CMR-profiel van deze stoffen. Het CMR-profiel is een soort kenmerk van kankerverwekkende stoffen en geeft naast de carcinogeniteit (C, kankerverwekkendheid) en mutageniteit (M, in staat mutaties te veroorzaken), ook aan of een stof giftig is ten aanzien van de voortplanting (R, reproductietoxiciteit).

Dit boek geeft ook de route waarlangs de beperking van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hun vervanging kan worden gerealiseerd. In EU-verband is hiertoe het programma `Roadmap on Carcinogens` opgesteld. Hierdoor is het boek niet alleen geschikt voor mensen die beroepshalve met kankerverwekkende stoffen hebben te maken (zoals analisten, apothekers, artsen, verpleegkundigen, HSE-managers, veiligheidskundigen, arbo-coördinatoren, arbeidshygiënisten en kwaliteitsfunctionarissen), maar ook voor iedereen die meer wil weten over het bestaan, het gebruik en de vervanging van kankerverwekkende stoffen.

  1. Kankerverwekkende stoffen in het dagelijks leven
  2. Etikettering van kankerverwekkende stoffen
  3. Werken met kankerverwekkende stoffen in het laboratorium
  4. Grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen
  5. CMR-gevarenprofielen van enkele veel gebruikte stoffen en mengsels
  6. Bijzondere kankerverwekkende stoffen
  7. Zeer zorgwekkende CMR-stoffen
  8. Biomarkers en cytostatica
  9. Vervanging van kankerverwekkende stoffen
  10. Verantwoording

“Goed wordt uitgelegd wat een kankerverwekkende stof is en wanneer het carcinogeen is. De mate van carcinogeniteit wordt besproken via het CMR-profiel. Naast algemene kennis over deze stoffen worden enkele hiervan aan de hand van dit profiel behandeld. Voorts wordt ingegaan op verboden en zorgwekkende carcinogene stoffen en hun (mogelijke) vervanging. […] Dit specialistische boek is geschikt voor lezers die meer willen weten over het bestaan, het gebruik en de vervanging van carcinogene stoffen.”

Recensie NBD Biblion, 2021

 

“Dit is een heel toegankelijk boek voor iedereen die ook maar iets te maken heeft met veilig en gezond werken. Op een leuke manier – met veel voorbeelden vanuit de praktijk – word je wegwijs gemaakt in de wereld van CMR-stoffen. En als je niet weet wat CMR-stoffen zijn, dan weet je dat na het lezen van dit boekje zeker. […] De uitleg is bijzonder kort en krachtig, wat eigenlijk het hele boek kenmerkt.”

Recensie in De Veiligheidskundige, januari 2022

Andere suggesties…