Hematologie

0 out of 5

 58,75

Het beroep van hematologisch analist is geëvolueerd van vooral manueel uitvoerend tot meer beoordelend en controlerend. Hierbij worden steeds hogere eisen gesteld aan theoretische kennis en inzicht en aan het vermogen die toe te passen in het dagelijkse werk. Dit boek biedt deze kennis en is niet alleen een leerboek voor studenten die een medische laboratoriumopleiding volgen, maar het ligt in veel laboratoria ook voor dagelijks gebruik op de werktafel van medische analisten.

Auteur: Dr. J.J.M.L. Hoffmann, Prof. dr. J.W.N. Akkerman, Dr. H.K. Nieuwenhuis, Dr. M.A.M. Overbeeke
ISBN: 9789077423257
Pagina’s: 398
Druk: 2e (2006)

Beschrijving

Over het boek

Deze nieuwe druk is aangepast aan de huidige stand van de wetenschap en de technologie. Zo is hoofdstuk 21 helemaal geactualiseerd met het oog op de nieuwste richtlijnen voor immuuntypering van maligne hematologische ziekten. De hoofdstukken 23 en 24 hebben veel vernieuwingen ondergaan die zijn ingegeven door de zich snel uitbreidende inzichten op het gebied van (patho)fysiologie van trombocyten, stollingsfactoren en hun remmers.

Omdat het endotheel van de vaatwand functioneel zo nauw verbonden is met trombocyten en stollingsfactoren wordt het niet meer in een apart hoofdstuk behandeld, maar is de tekst opgenomen in de hoofdstukken 23 en 24.

De introductie van nieuwe geneesmiddelen tegen trombose maakte enkele wijzigingen in hoofdstuk 28 nodig. Verscheidene hoofdstukken in deel 5 zijn volledig aangepast aan de in 2004 verschenen CBO Richtlijn Bloedtransfusie. Ten slotte zijn de appendices geheel vernieuwd.

Deel 1 Inleiding hematologie

 1. Algemene inleiding
 2. Bezinking van erytrocyten
 3. Principes van de celtelling
 4. Hemopoïese
 5. Maken, kleuren en beoordelen van uitstrijkpreparaten van bloedcellen

Deel 2 Erytrocyten

 1. Erytropoïese
 2. Reticulocyten
 3. Erytrocyten
 4. Hemoglobine
 5. Erytrocytindices en hematocriet
 6. Afbraak van erytrocyten
 7. Morfologische afwijkingen van erytrocyten
 8. Pathologie van de erytropoïese

Deel 3 Witte bloedcellen

 1. Granulopoïese en monopoïese
 2. Lymfopoïese
 3. Telling en differentiële telling van leukocyten
 4. Immunologische classificatie van bloedcellen
 5. Morfologische afwijkingen van leukocyten
 6. Pathologie van de leukopoïese – benigne aandoeningen
 7. Hematologische maligniteiten – inleiding
 8. Pathologie van de leukopoïes – maligne aandoeningen

Deel 4 Hemostase en trombose

 1. Vorming van de hemostatische prop en een trombus
 2. Trombocyten
 3. Bloedstolling
 4. Fibrinolyse
 5. Bloedingsneiging
 6. Trombose

Deel 5 Bloedgroepen en bloedvoorziening

 1. Bloedvoorziening
 2. Algemene immunologie
 3. Algemene bloedgroepenserologie
 4. Erytrocytenbloedgroepen
 5. Bloedgroepen op andere bloedcellen
 6. Onderzoek vóór bloedtransfusies
 7. Bloedtransfusiereacties
 8. Belang van erytrocytenantistoffen bij zwangerschap
 9. Auto-immuunhemolytischeanemie (AIHA)

Andere suggesties…