Ir. Iris van ’t Leven

Ir. Iris van ’t Leven is afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen op de thema’s toxicologie, microbiologie en managementsystemen. Sinds 1995 heeft zij haar eigen bedrijf, Iris Advies.

Iris Advies geeft advies en verzorgt trainingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. De inhoudelijke kracht van Iris Advies ligt bij de thema’s risico’s van gevaarlijke stoffen, biologische agentia en fysieke belasting.

Iris van ’t Leven heeft tegelijkertijd veel oog voor het betrekken van medewerkers en het verwerven van draagvlak in een organisatie.

 

Iris van ‘t Leven graduated at Wageningen University & Research on the subjects toxicology, microbiology and managementsystems. Since 1995 she has her own company, Iris Advies.

Iris Advies provides training and advice on working conditions and environment. The strength of Iris Advies is around risks of hazardous materials, biological agents and physical strain.

Iris Advies is focused on consulting employees and at the same time gaining support in an organisation.

Alle auteurs

Bekijk alle auteurs