Basischemie voor analisten

0 out of 5

 59,00

Dit boek behandelt de scheikundeleerstof voor de aankomende laboratoriummedewerker op mbo-niveau. Dat wil zeggen , de basis zoals in de eerste anderhalf à twee jaar wordt onderwezen. Het sluit aan op de beroepscompetentieprofielen voor niveau 3 en 4, zoals die in de kwalificatiestructuur zijn ontwikkeld voor allround laborant en analist.

Auteur: A.G.A. van der Meer
ISBN: 9789491764547
Pagina’s: 366
Druk: 4e (2023)

Beschrijving

Over het boek

Het boek Basischemie voor analisten is de vierde, geheel herziene druk van de eerdere uitgave Basischemie voor het mlo. Het boek biedt de scheikundeleerstof voor de aankomende laboratoriummedewerker op mbo-niveau. Dat wil zeggen, de basis zoals in de eerste anderhalf à twee jaar wordt onderwezen.

Het gaat hier om een echt ‘leerboek’: uitleg in (kleine) stappen, herhaling van essentiële begrippen en veel oefening. Elk hoofdstuk begint daarom met een toepassing en per hoofdstuk worden leerdoelen gedefinieerd. De inhoud wordt uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden. Elk hoofdstuk sluit af met een begrippenlijst en formules.

In hoofdstuk 1 tot en met 16 wordt per hoofdstuk een deel van de leerstof op niveau 3-4 (basisstof) en een ander deel op niveau 4 (verdieping) behandeld. Dit sluit aan bij de leerdoelen aan het begin van elk hoofdstuk. Het onderscheid in niveau is uiteraard aan de opleiding, maar de gegeven suggesties kunnen hierbij nuttig zijn. Hoofdstuk 17 tot en met 21 geeft enige herhaling, maar vooral verdieping voor niveau 4. Ook wat ingewikkelder onderwerpen komen hierin aan bod.

Voor het chemisch rekenen is er een aparte leerlijn zichtbaar in de hoofdstukken 2, 4, 6, 8, 10, 13, 18 en 21. De berekeningen zijn steeds gekoppeld aan de chemieonderwerpen van de omliggende hoofdstukken.

Antwoorden op de vragen en de uitwerkingen zijn te vinden op: www.mlochemie.nl. Hier vindt de student ook oefenvragen met feedback.

1. Mengen en scheiden
2. Massa en volume
3. Elementen en verbindingen
4. Massaconcentratie
5. Atoombouw
6. Atoom- en molecuulmassa
7. Chemische binding
8. Rekenen met de mol
9. Oxiden
10. Concentratie
11. Chemische reacties
12. Zuren en basen
13. Titratieberekeningen
14. Zouten
15. Organische verbindingen
16. Organische chemie: ruimtelijke bouw
17. Redoxreacties
18. Oxidimetrie
19. Reactiesnelheid en evenwicht
20. Zuur- en base-evenwichten
21. Chemisch rekenen
Bijlagen: Periodiek Systeem en tabellen
Register

Bij elk hoofdstuk is een zelftoets met feedback beschikbaar op www.mlochemie.nl.

Andere suggesties…